Aktualności

Winorośl

Winorośl należy do najczęściej uprawianych roślin owocowych na świecie. Plonowanie winorośli, jakość owoców deserowych a także cechy powstającego wina oprócz warunków klimatycznych zależą także od stanu odżywienia roślin. Niezwykle istotnym makroskładnikiem pod względem którego rośliny winorośli mają najwyższe zapotrzebowanie jest potas (K). Składnik ten  decyduje o wielkości, smaku i barwie owoców, która jest ważna dla obu typów winogron: deserowych oraz przeznaczonych do produkcji wina.

Dolistnie nawożenie winorośli nawozem ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro w okresie dojrzewania owoców (BBCH 81-83) może znacznie poprawić zaopatrywanie roślin w potas (K). Okres dojrzewania owoców  to także idealny czas na zastosowania wapnia (Ca), w postaci nawozu ADOB® Ca IDHA + mikro. Zastosowanie dolistne wapnia zwiększy jędrność owoców, odporność na pękanie i uszkodzenia podczas transportu. Zastosowane nawozy ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro oraz ADOB® Ca IDHA + mikro zapewniają także odpowiednie zaopatrzenie roślin w niezbędne mikroskładniki biorące udział w wielu procesach fizjologicznych.