Rzędowe nawożenie buraka zyskuje na popularności

W niektórych rejonach kraju powoli można przystąpić do siewu kolejnych upraw jarych. Rozpoczęły się siewy buraka cukrowego. W przeciwieństwie do roku ubiegłego, póki co wilgotność gleby jest jeszcze wystarczająca. Niestety w perspektywie najbliższych tygodni prognozy pogody nie mówią o większych opadach, stąd warto zdecydować się na nieco wcześniejszy siew buraka, by wykorzystać wodę, która jest jeszcze w glebie.

Zobacz więcej >

Azot od 1 marca

Przepis tzw. programu azotanowego zakładają, że wszystkie nawozy zawierające azot mogą być aplikowane na pola od 1 marca. Jednorazowo w 2020 r. wydano zgodę na wcześniejszy termin nawożenia i rolnicy mogli wyjechać z azotem już 15 lutego.

Zobacz więcej >

Będą zaprawy neonikotynoidowe w buraku

Batalia o zaprawy zawierające substancje owadobójcze z grupy neonikotynoidów trwa. W rzepaku w tym sezonie wiemy, że po raz ostatni były one czasowo dopuszczone. Upomnieli się także o zaprawy producenci buraków cukrowych, w uprawie których problem szkodników siewek buraka przez ok. 20 lat rozwiązywały właśnie zaprawy zawierające neonikotynoidy. Na skutek ich wycofywania (ostateczny zakaz po roku 2023) zaczęły narastać problemy z ich ochroną.

Zobacz więcej >

Mało słodki burak

Zbiory buraka cukrowego powoli dobiegają końca. Jeszcze zbierane są plantacje przeznaczone na późny zbiór i przechowalnictwo. To głównie efekt deszczowej pogody, która lokalnie przez pewien czas uniemożliwiła kopanie i zbiór korzeni. Sytuacja powoli powraca do normy i zbiory są kontynuowane. Najpóźniejsze odstawy korzeni przechowywane na pryzmie powinny być zabezpieczone agrowłókniną przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Zobacz więcej >

Chwościk ukradł cukier?

Kampania cukrownicza trwa od połowy września. Po pierwszych dostawach buraków kopanych w pierwszej kolejności widać, że zawartość cukru – delikatnie mówiąc – nie zachwyca. Wręcz jest na dość rzadko spotykanym niskim poziomie, sięgającym nawet 12–13%.

Zobacz więcej >

Burak cukrowy z objawami niedoboru boru

Stan plantacji buraka cukrowego jest bardzo zróżnicowany. Największe problemy notowano na początku wegetacji. Susza kwietniowa wpłynęła na trudności ze wschodami roślin, a następnie na skutecznie odchwaszczanie plantacji. Choć w tym roku zasięg suszy rolniczej jest zdecydowanie mniejszy niż w roku ubiegłym nie oznacza to, że warunki dla rozwoju tej uprawy są optymalne.

Zobacz więcej >