Potas, siarka, magnez nie tak restrykcyjnie, jak azot

Wprawdzie przepisy dotyczące stosowania nawozów azotowych, są od zeszłego roku nieco mniej restrykcyjne (po spełnieniu kryterium pogodowego dają możliwość podania azotu po 1. lutym, jeśli oczywiście można wjechać w pole), jednak pamiętajmy, że nie zabraniają zastosowania potasu, np. soli potasowej w rzepaku czy zbożach lub drugiej dawki potasu pod buraki. Warunkiem jest jednak, aby gleba nie była zamarznięta na głębokości poniżej 30 cm, zalana wodą (brak zastoisk wodnych) lub pokryta śniegiem.

Zobacz więcej >

Pola zalane wodą

Mrozy i opady śniegu w ostatniej dekadzie listopada, a później ocieplenie grudniowe i opady deszczu na jeszcze nie rozmarzniętą glebę spowodowały nie tylko przerwanie trwającego jeszcze w  niektórych regionach zbioru buraków (wg danych z różnych regionów kraju jeszcze ok. 5-10% plantacji czeka na zbiór) czy kukurydzy ziarnowej, ale także spowodowały zastoiska wodne na wielu plantacjach zbóż czy rzepaku.

Zobacz więcej >

Nadmiar wody na polach utrudnia prace polowe

Fatalna pogoda, nie tylko opady deszczu, ale także śniegu, w ostatnich dniach opóźnia zbiór i odstawę buraków cukrowych, ale zbiory kukurydzy czy późne siewy pszenicy. Z kolei zebrane i złożone w pryzmy buraki cukrowe czekające na odstawę stoją niejednokrotnie w potężnych kałużach wody. Nadmiar wody w glebie utrudnił także wykonanie zabiegów ochrony roślin, jak np. odchwaszczanie zbóż wysianych w optymalnym terminie.

Zobacz więcej >

Żniwa w cieniu suszy

Susza galopuje z północy na południe kraju. Wyraźnie widoczne jest to na kolejnej mapie opublikowanej przez Instytut Uprawy i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) dotyczącej Monitoringu Suszy. Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. W szóstym okresie raportowania (od 11 maja do 10 lipca 2023 r.) IUNG-PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski we wszystkich województwach.

Zobacz więcej >

Chwościk może zaatakować wcześniej

Pogoda w ostatnich dniach sprzyja rozwojowi chwościka burakowego – ciepła pogoda i opady deszczu. Poprzednie sezony pokazują, że walkę z tą chorobą należy zacząć zanim zaobserwujemy pojawienie się symptomów na roślinach. Przełom czerwca i lipca to moment rozpoczęcia intensywnego monitoringu plantacji pod kątem wystąpienia chwościka. Grzyb najintensywniej rozwija się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza (90–100%), po opadach deszczu i temperaturze powyżej 25°C w ciągu dnia oraz powyżej 15°C w nocy. Cykl rozwojowy sprawcy chwościka burakowego trwa od 3 do 4 tygodni.

Zobacz więcej >

Bor dla buraka potrzebny od zaraz

W tym roku w wielu gospodarstwach burak cukrowy został zasiany z pewnym opóźnieniem. Większość plantacji założono w połowie kwietnia. Siew w ogrzaną i wilgotną glebę dał za to wyrównane i raczej dobre wschody. Obecnie burak jest w trakcie programów odchwaszczania. Herbicydy nie są obojętne dla roślin buraka i widać na wielu plantacjach stres związany z ich aplikacją.

Zobacz więcej >