Chwościk zaatakował wcześniej

Zazwyczaj przełom czerwca i lipca to moment rozpoczęcia intensywnego monitoringu plantacji pod kątem wystąpienia chwościka. W tym roku jednak pierwsze symptomy porażenia chwościkiem obserwujemy już w pierwszej połowie czerwca. Sprzyja temu przebieg pogody – ciepło i opady deszczu. Poprzednie sezony pokazują, że walkę z tą chorobą należy zacząć zanim zaobserwujemy pojawienie się symptomów na roślinach.

Zobacz więcej >

Bor niezbędny burakom

Ostatnie opady deszczu poprawiły kondycję wielu upraw, m.in. także buraków cukrowych. Choć są rejony kraju, jak choćby Wielkopolska, gdzie silne opady wraz gradem, zniszczyły wiele plantacji. Nie wszędzie udało się wykonać wszystkie zabiegi odchwaszczające z powodu przekropnej pogody. Ocieplenie, które obserwujemy w pierwszej dekadzie czerwca sprzyja wtórnemu zachwaszczeniu, dlatego konieczny jest monitoring plantacji.

Zobacz więcej >

Ważne zabiegi dolistne w buraku cukrowym

Burak cukrowy w tym roku został zasiany dużo wcześniej niż w zeszłym sezonie. Często do siewów podchodzono już w ostatniej dekadzie marca. Panowały wówczas wysokie temperatury oraz była jeszcze wilgoć glebowa. Dzięki temu otrzymano szybko wschody, które generalnie były bardzo wyrównane. Ochłodzenie z połowy kwietnia stanowiło poważny stres dla młodych roślin. Lokalnie przymrozki uszkadzały siewki i dochodziło do przerzedzania obsady. Stres kumulowały także przeprowadzane w tym czasie zabiegi herbicydowe. Większość rolników jest po drugim zabiegu, ale są i tacy którzy wykonali już na plantacjach 3. zabieg odchwaszczający.

Zobacz więcej >

Pierwsze pola gotowe pod buraki

Zazwyczaj na wiosnę brakuje wody w glebie, w tym roku jest zdecydowanie inaczej. Wody jest wręcz w nadmiarze. Uniemożliwiło to w wielu regionach wjazd w pole i przygotowanie gleby do siewu buraków cukrowych, a także sam siew. Wprawdzie są rejony, gdzie udało się przygotować pole do siewu i wysiać nawozy, ale tam, gdzie się to nie udało, dodatkowym ograniczeniem są zapowiadane deszcze i ochłodzenie w 3. dekadzie marca.

Zobacz więcej >

Potas, siarka, magnez nie tak restrykcyjnie, jak azot

Wprawdzie przepisy dotyczące stosowania nawozów azotowych, są od zeszłego roku nieco mniej restrykcyjne (po spełnieniu kryterium pogodowego dają możliwość podania azotu po 1. lutym, jeśli oczywiście można wjechać w pole), jednak pamiętajmy, że nie zabraniają zastosowania potasu, np. soli potasowej w rzepaku czy zbożach lub drugiej dawki potasu pod buraki. Warunkiem jest jednak, aby gleba nie była zamarznięta na głębokości poniżej 30 cm, zalana wodą (brak zastoisk wodnych) lub pokryta śniegiem.

Zobacz więcej >

Pola zalane wodą

Mrozy i opady śniegu w ostatniej dekadzie listopada, a później ocieplenie grudniowe i opady deszczu na jeszcze nie rozmarzniętą glebę spowodowały nie tylko przerwanie trwającego jeszcze w  niektórych regionach zbioru buraków (wg danych z różnych regionów kraju jeszcze ok. 5-10% plantacji czeka na zbiór) czy kukurydzy ziarnowej, ale także spowodowały zastoiska wodne na wielu plantacjach zbóż czy rzepaku.

Zobacz więcej >