Czas na dokarmianie i odchwaszczanie kukurydzy

Ciepła i niestety bardzo sucha druga dekada maja spowolniła także rozwój kukurydzy. Plantacje z wczesnych siewów, tj. z drugiej i trzeciej dekady kwietnia, wschodziły w bardzo suchych warunkach, dlatego nie wszędzie wschody są wyrównane. Na szczęście ostatnie opady, które w zależności od regionu kraju, wyniosły od kilku do kilkudziesięciu mm wody, znacznie przyspieszą rozwój roślin. W większości regionów kraju rośliny osiągnęły fazę 4–6 liści, czyli jest to idealny moment na zastosowanie nawożenia dolistnego i dostarczenie jej mikroelementów, spośród których najważniejsze dla kukurydzy są cynk oraz bor. Silny niedobór cynku może wręcz spowodować zahamowanie wzrostu roślin.

Zobacz więcej >

Siew kukurydzy się rozkręca

Chłodna wiosna długo nie zachęcała plantatorów do wczesnych siewów kukurydzy. Z każdym dniem siewników na polach widać coraz więcej, choć przeszkodą do zakładania kolejnych plantacji są opady. Gleba staje się coraz cieplejsza, kwitnie czeremcha oraz mniszek – fenologiczne oznaki terminu siewu kukurydzy. Najwyższy czas siać.

Zobacz więcej >

Siewy jarych z suszą w tle

Na polach widać intensywne przygotowania do siewu kukurydzy czy buraków cukrowych, pola są bronowane i włókowane – to bardzo istotne, ponieważ w większości regionów kraju widoczne są już spore niedobory wody w glebie. Takie zabiegi ograniczą nieproduktywne jej parowanie. Rozpoczęły się także siewy roślin jarych, nie tylko zbóż, z których najwcześniej siany jest owies, ale także jęczmienia jarego, najbardziej ciepłolubnego wśród zbóż jarych, czy grochu.

Zobacz więcej >

Niezagospodarowane ścierniska kukurydziane

Kukurydza zdobywa coraz więcej zwolenników. W minionym sezonie obsiano nią około 1,7 ha. Rok 2021 był dobrym sezonem dla tej uprawy. Plony na większości obszarów Polski były dobre, a cena za ziarno przyzwoita.

Zobacz więcej >

Kontroluj ziarno kukurydzy

Nie we wszystkich regionach kraju, udało się wymłócić kukurydzę na ziarno przy idealnych warunkach pogodowych. Są regiony i plantacje, na których rośliny porażone były przez omacnicę prosowiankę a także przez fuzariozę kolb. Tam należy zwrócić uwagę na jakość ziarna, ponieważ może ono być porażone przez szkodliwe dla ludzi i zwierząt mikotoksyny.

Zobacz więcej >

Ziarno kukurydzy dosuszać, czy sprzedawać mokre?

W zależności od regionu a w rezultacie i od ilości i rozkładu opadów w czasie wegetacji stan plantacji kukurydzy na ziarno bywa różny. Tam gdzie opadów było najmniej kukurydza jest już intensywnie zbierana. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w regionach z duża ilością opadów.

Zobacz więcej >