Azot od 1 marca

Przepis tzw. programu azotanowego zakładają, że wszystkie nawozy zawierające azot mogą być aplikowane na pola od 1 marca. Jednorazowo w 2020 r. wydano zgodę na wcześniejszy termin nawożenia i rolnicy mogli wyjechać z azotem już 15 lutego.

Zobacz więcej >

Po zbiorze ziarna, resztki pożniwne trzeba zagospodarować

Późne żniwa nie powinny zwalniać nas z tego, by odpowiednio zagospodarować resztki pożniwne po zbiorze kukurydzy na ziarno. Słoma kukurydziana przede wszystkim ma bardzo dużą wartość nawozową. Przy plonie ziarna 10 t/ha, uzyskujemy z pola około 12-14 t słomy. Szacuje się, że z taką ilością wprowadzamy do gleby ponad 80-120 kg/N/ha. Aby składniki pokarmowe mogły się jednak z niej uwolnić, potrzebny jest czas.

Zobacz więcej >

Żniwa kukurydziane „odblokowane”

Nareszcie pogoda się ustabilizowała, co dało nadzieje na kontynuację długo już trwających żniw kukurydzianych. Zbierana jest już kukurydza położona na cięższych glebach oraz odmiany późniejsze, które w tym roku bardzo wolno dosychały. Niestety tegoroczna wilgotność zbieranego ziarna jest wysoka. Wynosi prawie w każdym przypadku powyżej 30 proc, często zdarzają się partie o 36-38 proc. wilgotności.

Zobacz więcej >

Opóźnione żniwa kukurydziane

W trzeciej dekadzie października zazwyczaj żniwa kukurydziane były już zaawansowane. W tym roku jest inaczej. Kukurydza z powodu opóźnień w rozwoju na przestrzeni wiosny oraz sukcesywnych opadów dojrzewa powoli. Ilość wody jaka spadła w październiku zaskoczyła nie jednego producenta rolnego. Obecnie w wielu miejscach profil glebowy jest tak nasiąknięty wodą, że nie ma możliwości by wjechać na pole ciężkim sprzętem.

Zobacz więcej >

Kukurydza kiszonkowa znika z pól

W wielu regionach kraju rozpoczął się zbiór kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę. Choć są regiony, jak np. na południu kraju, gdzie opady deszczu opóźniły wiele prac polowych, nie tylko zbiór kukurydzy kiszonkowej, ale także np. siewy rzepaku. Jak na razie na plantacjach nie widać silnego porażenia głownią guzowatą, a kolby są dobrze zaziarnione. Decydującym czynnikiem o optymalnym terminie zbioru powinna być zawartość suchej masy, na poziomie 32(33)–35%.

Zobacz więcej >

Susza doskwiera już kukurydzy

Po wiosennych chłodach i suszy, kukurydza nadrobiła straty. Przyczyniły się do tego opady, ale także ocieplenie. Aczkolwiek i tak na wielu plantacjach widać ok. 2-tygodniowe opóźnienie wegetacji w stosunku do średniej z lat, zwłaszcza na wczesnych odmianach.

Zobacz więcej >