Odchwaszczanie i odżywianie kukurydzy

Ostatnie opady, które w zależności od regionu kraju, wyniosły od kilku do kilkudziesięciu mm wody, znacznie przyspieszą rozwój roślin. Należy się także spodziewać większej presji chwastów. W zależności od terminu siewu plantacje są w fazie od 4-6 liści do fazy 6-8 liści. Jeśli nie wykonano jeszcze zabiegów odchwaszczających, to jest to także idealny moment na przeprowadzenie zabiegu nalistnego.

Zobacz więcej >

W końcu ruszą siewy kukurydzy

Nareszcie w prognozach pogody znajdziemy optymistyczne informacje o spodziewanym ociepleniu, a tym samym w końcu pojawi się okno pogodowe na siew kukurydzy. Choć są też rolnicy, którzy zrobili to wyjątkowo wcześnie (między innymi rejon Dolnego Śląska), wykorzystując wysokie temperatury  w pierwszej dekadzie kwietnia. W tym roku sytuacja pod tym względem wilgotności gleby jest zdecydowanie lepsza niż w poprzednich latach, bo zazwyczaj okres siewu kukurydzy zbiegał się ze brakiem wody w glebie, a niekiedy wręcz z suszą.

Zobacz więcej >

Znamy produkcję warzyw w 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny podał wynikowy szacunek produkcji warzyw w 2023 r.. W najnowszym opracowaniu wskazuje, że łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) wyniosła ponad 3,8 mln t, tj. poziom niespełna 3% niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zbiory kapusty wg analityków wyniosły ok. 632 tys. t, czyli 2% mniej niż w 2022 r. Produkcję kalafiorów oszacowano na przeszło 128 tys. t, tj. o 3% mniej niż przed rokiem.

Zobacz więcej >

Pola zalane wodą

Mrozy i opady śniegu w ostatniej dekadzie listopada, a później ocieplenie grudniowe i opady deszczu na jeszcze nie rozmarzniętą glebę spowodowały nie tylko przerwanie trwającego jeszcze w  niektórych regionach zbioru buraków (wg danych z różnych regionów kraju jeszcze ok. 5-10% plantacji czeka na zbiór) czy kukurydzy ziarnowej, ale także spowodowały zastoiska wodne na wielu plantacjach zbóż czy rzepaku.

Zobacz więcej >

Nadmiar wody na polach utrudnia prace polowe

Fatalna pogoda, nie tylko opady deszczu, ale także śniegu, w ostatnich dniach opóźnia zbiór i odstawę buraków cukrowych, ale zbiory kukurydzy czy późne siewy pszenicy. Z kolei zebrane i złożone w pryzmy buraki cukrowe czekające na odstawę stoją niejednokrotnie w potężnych kałużach wody. Nadmiar wody w glebie utrudnił także wykonanie zabiegów ochrony roślin, jak np. odchwaszczanie zbóż wysianych w optymalnym terminie.

Zobacz więcej >

Opady rozciągnęły w czasie zbiór kukurydzy

Bardzo ciepły i stosunkowo suchy wrzesień spowodował, że kukurydza ziarnowa osiągała bardzo szybko stadium czarnej plamki, zwłaszcza dotyczyło to odmian wczesnych i średnio wczesnych. Niestety, mokry październik rozciągnął w czasie zbiory i jeszcze w wielu regionach widać kukurydzę na polach. Plony kukurydzy ziarnowej są bardzo zróżnicowane w różnych regionach kraju – generalnie zimny początek wiosny odbił się na wschodach, a niekorzystny przebieg pogody w fazie kwitnienia, przełożył się na gorsze zaziarnienie kolb i niższą MTZ.

Zobacz więcej >