Czosnek potrzebuje mikroskładników

Wzrost temperatury powietrza i gleby przełożyły się na pobudzenie do wzrostu czosnku z jesiennych nasadzeń. Tam, gdzie można wjechać na pola warto zastosować nawożenie. Czosnek jest warzywem o słabym systemie korzeniowym. Z tego względu ma ograniczoną zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby. Warto pamiętać, że optymalne odżywienie roślin można zapewnić tylko przy zachowaniu odpowiedniego odczynu gleby. Dla roślin cebulowych pH powinno wynosić 6,5-7,5 na glebach mineralnych i 5,5-6,5 na glebach torfowych. Ważne funkcje w prawidłowym rozwoju czosnku oprócz makroskładników spełniają oczywiście mikroskładniki, pomimo że są potrzebne w niedużych ilościach. Warto pamiętać, że mangan (Mn) w silnie kwaśnym środowisku powoduje zamieranie młodych roślin – jest toksyczny. Przy pH 7,5 jest słabo pobierany z gleby a potrzebny, bo jest aktywatorem enzymów odpowiedzialnych za redukcję azotanów w roślinie.

Zobacz więcej >

Tam, gdzie szczypior „pracuje” jedziemy z miedzią! Będzie piękna łuska

Stan plantacji cebuli z siewu nasion w bieżącym sezonie jest bardzo, ale to bardzo zróżnicowany w naszym kraju. Aktualnie już obserwujemy, że w niektórych rejonach cebula załamała szczypior, ale są też plantacje, gdzie dopiero to nastąpi. Wielkość główek cebul jest uśredniając przeciętnej wielkości. Tam, gdzie szczypior  jeszcze „pracuje” warto dokarmić rośliny miedzią! Otóż miedź jest niezbędnym mikroelementem wpływającym na zdolność przechowalniczą cebuli.

Zobacz więcej >