Tydzień pod znakiem przymrozków

20. tydzień roku 2022 wielu producentów warzyw zapamięta, jako ten w którym przyszli spóźnieni „Zimni Ogrodnicy – Pankracy, Serwacy, Bonifacy” oraz „Zimna Zośka”. 18 i 19 maja znaczna część naszego kraju w tabelach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB oznaczona została kolorem czerwonym, czyli dzień przymrozkowy. Warto wiedzieć – m.in. dla potrzeb ubezpieczeń, że przymrozek to: 1) spadek temperatury powietrza poniżej punktu zamarzania wody w okresie wegetacji roślin, 2) spadek temperatury powietrza poniżej 0°C w okresie powszechnego występowania dodatniej temperatury średniej dobowej, 3) spadek temperatury minimalnej powietrza poniżej 0°C podczas dobowej dodatniej temperatury maksymalnej. 

Zobacz więcej >

Śmietka kapuściana na polach warzyw

Niestety, ale producenci warzyw już muszą się mierzyć ze szkodnikami. W wielu rejonach kraju śmietka wyrządza szkody. Przypomnimy, że śmietka kapuściana to mucha. Jej larwy należą do jednych z najgroźniejszych szkodników. Wysokie temperatury na początku maja uaktywniły dorosłe osobniki i aktualnie na bardzo wielu plantacjach kapusty, kalafiora czy brokułu samice złożyły jaja. Muchówka składa jaja tuż przy szyjce korzeniowej rośliny.

Zobacz więcej >

Kapusta nawożona wg ADOB® przechowuje się idealnie

W minionym tygodniu byliśmy na ocenie przechowalniczej kapust magazynowanych w gospodarstwie Pana Artura w miejscowości Kuchary koło Kalisza. Producent przechowuje główki w chłodni w skrzyniopaletach. Nasza ocena nie wykazała żadnych objawów chorobowych zarówno na kapuście głowiastej  białej, jak i czerwonej.

Zobacz więcej >

Azot pod kapustę w oparciu o analizę gleby i spodziewany plon

Jak ustalić zalecenia nawozowe w produkcji kapusty? Podpowiedź przychodzi m.in. w opracowaniu A. Kowalskiego z IO w Skierniewicach. Autor podaje, że prawidłowe ustalenie dawek nawozowych możliwe jest jedynie na podstawie analizy chemicznej gleby.

Zobacz więcej >

ADOB na Dniu Kapusty koło Kalisza

Na początku października byliśmy, jako firma ADOB współorganizatorem Dnia Kapusty w gospodarstwie ogrodniczym Artura Matuszaka w Wielkopolsce. Cena tego warzywa dla przetwórstwa nie jest zadowalająca, ale na polu produkcyjnym prezentowano kapusty z segmentu do przechowywania, co spotkało się ze znacznym zainteresowaniem producentów.

Zobacz więcej >

Uwaga na tantnisia krzyżowiaczka

Plantacjom warzyw kapustnych zagraża wiele szkodników, ale w ostatnich latach bardzo dokuczliwy jest tantniś krzyżowiaczek. Szkody powodują gąsienice, które minują liście a następnie zjadają miękisz. Charakterystycznym objawem uszkodzeń roślin przez tego właśnie szkodnika są „okienka” na liściach. Jak wygląda gąsienica tantnisia?

Zobacz więcej >